Ανακοινώσεις

Τρί 21, Απρίλιος, 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2 - ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. Πρωτ. 9246/12-3-2019, της Αναπτυξιακής Πέλλας ΑΑΕ ΟΤΑ. 

Πέμ 26, Μάρτιος, 2020

ANAKOIΝΩΣΗ

Λήψη έκτακτων μέτρων για την επικοινωνία των Δικαιούχων και του κοινού με την Αναπτυξιακή Πέλλας ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.

Δευ 17, Φεβρουάριος, 2020

Στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 19: «TΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (CLLD/ LEADER

Δευ 17, Φεβρουάριος, 2020

Στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 19: «TΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/

Πέμ 23, Ιανουάριος, 2020

Στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 19: «TΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  (CLLD/ LEADER

Παρ 27, Δεκέμβριος, 2019

H ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ ΑΕ)  έπειτα από την ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης της Υποδράσης 19.2 για  Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020.
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ:20
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:3.013.265,76 ευρώ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:100%

 

Τρί 17, Δεκέμβριος, 2019

H ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Πέλλας έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών ανακοινώνει τον πίνακα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης της Υποδράσης 19.2 – Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020.

Τετ 20, Νοέμβριος, 2019

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης και την διαδικασία δειγματοληπτικού Ελέγχου που έγινε από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ), ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της αξιολόγησης των Αιτήσεων Στήριξης που κατατέθηκαν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης της Υποδράσης 19.2 – Έργα Δημοσίου Χαρακτήρα του ΠΑΑ 2014-2020 με τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Κατάταξης.

Πέμ 01, Αύγουστος, 2019

Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00, η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Στήριξης στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Π.Α.Α. 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2. «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα)-CLLD/LEADER, έπειτα από μία (1) παράταση.

Τετ 03, Ιούλιος, 2019

Πρόσκληση της εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 ώρα 18:00, αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Έδεσσας

Δευ 10, Ιούνιος, 2019

Με την 12/3-6-2019 Απόφαση της Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER της ΟΤΔ ΑΝΠΕ Α.Α.Ε., τροποποιείται η 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο Π.Α.Α.

Πέμ 21, Μάρτιος, 2019
  1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - ώρα 18:00 
  2. ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΚΥΔΡΑ) ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ώρα 18:00
  3. ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΑΡΙΔΑΙΑ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ώρα 18:00
  4. ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ: ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ώρα 18:00
Τρί 09, Οκτώβριος, 2018

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό 
Πρόγραμμα LEADER/CLLD της Πέλλας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στις 
08.10.2018, έληξε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Στήριξης έπειτα από (3) τρεις 
παρατάσεις. 
Τα στατιστικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ένα εξαιρετικά υψηλό 
ενδιαφέρον για την πρόσκληση από τους Συλλογικούς Φορείς της Πέλλας. 

Πέμ 27, Σεπτέμβριος, 2018

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 16/04/2018 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  08/10/2018 
Μετά από παράταση, σύμφωνα με το Α/Α Πρακτικό 9/27-9-2018 της ΕΔΠ. 

Πέμ 26, Ιούλιος, 2018