ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΠΣΑ

"ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ"

"ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ"

 

 

 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΗΣ ΤΟΠΟ

 

Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας και Προέδρου Δ.Σ. στο νέο διαδικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Πέλλας

Ο θεσμός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι γεγονός για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική περιφέρεια. Η εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» εισάγει μία νέα αντίληψη στην τοπική διακυβέρνηση, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάζουν, να αποφασίζουν και να υλοποιούν σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και προτεραιότητες για το μέλλον.

Η διεθνής οικονομική ύφεση και η συνεχώς εντεινόμενη κρίση που πλήττει τη χώρα μας, αλλάζουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για προώθηση ενός διαφορετικού μοντέλου δραστηριοποίησης και συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών και φορέων.

Στο νέο, αβέβαιο και πολυτάραχο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον για την Ελλάδα και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, η Αναπτυξιακή Πέλλας αναλαμβάνει ένα νέο ρόλο, μία νέα αποστολή που είναι «η αποτελεσματική διαχείριση των επιπτώσεων της κρίσης στην τοπική κοινωνία και οικονομία».

Με την ενεργό εμπλοκή όλων των μετόχων της εταιρείας, αναλαμβάνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που απευθύνονται στην πραγματική οικονομία της Πέλλας και με απώτερο στόχο τη «δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος σε τοπικό επίπεδο». Είναι ένας στόχος σαφής και ρεαλιστικός που βασίζεται στον πολιτισμικό και φυσικό πλούτο της περιοχής, όπως και στο υψηλό επίπεδο κατάρτισης και ικανοτήτων των κατοίκων της.

Η Αναπτυξιακή Πέλλας έχει διακριθεί για καινοτόμες δράσεις που έχει αναλάβει στο παρελθόν, για την αποδοτική αξιοποίηση κοινοτικών πόρων και τη σημαντική συμβολή της στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματιών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Ο νέος διαδικτυακός τόπος της εταιρείας αποτελεί το σύγχρονο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας της τοπικής κοινωνίας, των κοινωνικών εταίρων, των πολιτών και ενδιαφερόμενων επενδυτών για όλες τις σημαντικές δράσεις και προγράμματά της.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής εύχομαι καλή περιήγηση και αναμένουμε με ενδιαφέρον τα σχόλια και τις προτάσεις σας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο των δράσεών μας με ορίζοντα την κοινωνική και οικονομική ευημερία της περιοχής μας.   

 

                  Θεόδωρος Ι. Θεοδωρίδης

                      Αντιπεριφερειάρχης

 

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.