Ανακοινώσεις

Τρί 09, Οκτώβριος, 2018

Σε συνέχεια της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή Προτάσεων στο Τοπικό 
Πρόγραμμα LEADER/CLLD της Πέλλας, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, στις 
08.10.2018, έληξε η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Στήριξης έπειτα από (3) τρεις 
παρατάσεις. 
Τα στατιστικά στοιχεία όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα δείχνουν ένα εξαιρετικά υψηλό 
ενδιαφέρον για την πρόσκληση από τους Συλλογικούς Φορείς της Πέλλας. 

Πέμ 27, Σεπτέμβριος, 2018

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 16/04/2018 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  08/10/2018 
Μετά από παράταση, σύμφωνα με το Α/Α Πρακτικό 9/27-9-2018 της ΕΔΠ. 

Πέμ 26, Ιούλιος, 2018