ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κυρίαρχο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων,

Η εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση

Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας (31.07.2017 έως 30.06.2021) είναι η εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ

1

ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΤΣΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

2

ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

3

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

4

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

5

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

6

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

7

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

8

ΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ