ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κυρίαρχο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων,

Η εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση

Η σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας (από 27.09.2021 έως 30.06.2025) είναι η εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

1

ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

2

ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

3

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

4

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

5

ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

6

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

7

ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

8

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΜΕΛΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

9

ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ