Τελευταία Νέα

ΑΝ.ΠΕ. Ενδιάμεσος Φορέας ΕΚΤ

OrizontiaEkthesiEKT_small

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ01

«Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας - αυτοαπασχόλησης σε ανέργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού.»

Συνεχιζόμενες πράξεις Άξονα 4

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ 2007-2013 ΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 19: “ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER”
ΤΟΥ ΠΑΑ 20014-2020

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ