Προκηρύξεις

Δευ 10, Οκτώβριος, 2022

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο (ΑΝ.ΠΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση των παρακάτω τεσσάρων (4) πράξεων.

Πρόσκληση 01-2022_5072544-2η παράταση έως 31.12.2022.pdf1.3 MB Πρόσκληση 01-2022 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072544.pdf1.3 MB Πρόσκληση 01-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072544_Opt.pdf2.07 MB Πρόσκληση 01-2022 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072544.pdf606.08 KB Πρόσκληση 01-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5072544.docx61.31 KB Πρόσκληση 02-2022_5072547-2η παράταση έως 31.12.2022.pdf1.25 MB Πρόσκληση 02-2022 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072547.pdf1.25 MB ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_Πρόσκληση 02-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072547.pdf1.26 MB Πρόσκληση 02-2022 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072547.pdf605.76 KB Πρόσκληση 02-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5072547.docx60.85 KB Πρόσκληση 03-2022_5072549-2η παράταση έως 31.12.2022.pdf1.15 MB Πρόσκληση 03-2022 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072549.pdf1.15 MB Πρόσκληση 03-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072549_Opt.pdf2.28 MB Πρόσκληση 03-2022 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072549.pdf528.52 KB Πρόσκληση 03-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5072549.docx60.58 KB Πρόσκληση 04-2022_5072551-2η παράταση έως 31.12.2022.pdf1.26 MB Πρόσκληση 04-2022 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072551.pdf1.26 MB Πρόσκληση 04-2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072551_Opt.pdf2.13 MB Πρόσκληση 04-2022 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨ.ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΠΣ 5072551.pdf644.9 KB Πρόσκληση 04-2022 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5072551.docx61.93 KB
Τρί 12, Μάρτιος, 2019

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:  03/04/2019 - ώρα έναρξης: 13.00
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:      24/06/2019 - ώρα λήξης:     15.00

Δείτε την εδώ.