Δήλωση νέου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΠΕ

28/09/2021

Πέτρος Ζέρζης Προέδρος ΔΣ ΑΝΠΕ 2021

«Επιλέχτηκα από τα μέλη του ΔΣ για τη θέση της Προεδρίας της Εταιρείας. ‘Έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης που αναλογεί στη θέση αυτή, δηλώνω ότι χρειάζεται να εργαστούμε όλοι μας (μέλη Δ.Σ. και στελεχιακό δυναμικό), με κυρίαρχο και βασικό στόχο την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και την προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων που θα συμβάλουν άμεσα στην τοπική αγορά, τον πολιτισμό και την κοινωνία.

Το έργο της ΑΝ.ΠΕ έως σήμερα είναι εξαιρετικό, εδώ και δεκαετίες, με επιτυχή βήματα και υψηλά αποτελέσματα στην αξιοποίηση κονδυλίων από την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι, να προχωρήσουμε με βήμα δυναμικό για μια νέα αναπτυξιακή περίοδο, όπου η ΑΝ.ΠΕ θα επιδιώξει μία ισόρροπη ανάπτυξη στην Πέλλα, με δυναμική προώθηση των δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικό-οικονομικών συμφερόντων και με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων στην περιοχή μας.

Με πολύ δουλειά και καλές συνεργασίες, σε όλους όσους εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα, το εγχείρημα είναι εφικτό. Εξάλλου, αυτό έχει αποδείξει η μέχρι τώρα πορεία της Εταιρείας».

Ζέρζης Πέτρος

Προέδρος ΔΣ