Ανακοινώσεις

Δευ 28, Αύγουστος, 2023

Πρόσκληση της εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

11 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας.

Πέμ 16, Φεβρουάριος, 2023

Α. Προσωρινοί πίνακες επιλογής ωφελούμενων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων των Πράξεων: 

  1. 2η Πρόσκληση - Προσωρινός πινακας ΟΠΣ 5072544

Β.

Τετ 15, Φεβρουάριος, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Προσοχή CLLD/EKT Παράταση υποβολής δικαιολογητικών

Αναφορικά με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01/2022 ΚΩΔ.

Παρ 03, Φεβρουάριος, 2023
Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο (ΑΝ.ΠΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση των παρακάτω πράξεων:
Τρί 24, Ιανουάριος, 2023

Α. Οριστικοί πίνακες επιλογής ωφελούμενων, των επιλαχόντων και των απορριφθέντων υποψήφιων ωφελούμενων των Πράξεων: 

  1. Πρόσκληση 03/2022 | Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης 11284/10.10.2022 | ΑΠ Οριστικού Πίνακα Επιλογής Ωφελουμένων 11487/24.01.2023 

Τρί 10, Ιανουάριος, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

CLLD/EKT Παράταση υποβολής δικαιολογητικών

Αναφορικά με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01/2022 ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072544, 02/2022 ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072547, 03/2022 ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072549, 04/2022 ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072551, της Αναπτυξιακής Πέλλας, η ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ξεκίνησε την Κυριακή 01/01/2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 13/01/2023 και ώρα 14.00.

Τετ 04, Ιανουάριος, 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Αναφορικά με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 01/2022 ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072544, 02/2022 ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072547, 03/2022 ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5072549, 04/2022 ΚΩΔ.

Δευ 12, Δεκέμβριος, 2022

CLLD/EKT  - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022  ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Παρ 02, Σεπτέμβριος, 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ για το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΠ 2023-2027 & ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ)

07-09 Σεπτεμβρίου 2022 - ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ στην Πέλλα «4 Εποχές Ξενοδοχείο & Spa»

Δευ 22, Αύγουστος, 2022

Πρόσκληση της εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

05 Σεπτεμβρίου 2022 ώρα 18:30, αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Έδεσσας.

Παρ 01, Απρίλιος, 2022

Από το 2019, τα Rural Inspiration Awards (εφεξής RIA) (Βραβεία Αγροτικής  Έμπνευσης) του ΕΔΑΑ (1) απονέμονται σε έργα που χρησιμοποιούν τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) για να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με την πολιτική της αγροτικής ανάπτυξης. 

Παρ 01, Απρίλιος, 2022

Στο πλαίσιο της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου ELARD, εκδόθηκε η συνημμένη Διακήρυξη, πού έλαβε τίτλο "ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ HALMSTAD", η οποία αναφέρεται στη στήριξη της ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρώπης μέσω δημοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών.

Την επισυνάπτουμε σε Αγγλική και Ελληνική έκδοση.

Τρί 28, Σεπτέμβριος, 2021

Την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, στα γραφεία της εταιρείας Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη  Εταιρία ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ), πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα για την επόμενη τετραετία.

Πέμ 29, Ιούλιος, 2021

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)» και με την υπ. αριθμόν 304/21-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας 

Τετ 18, Νοέμβριος, 2020

Έκθεση τεκμηρίωσης λειτουργίας επιχείρησης με απασχολούμενο προσωπικό στα γραφεία την εταιρίας και σε τηλεργασία για το χρονικό διάστημα 02-30/11-2020  

Δευ 16, Νοέμβριος, 2020

Λήψη έκτακτων μέτρων για την επικοινωνία των Δικαιούχων και του κοινού με την Αναπτυξιακή Πέλλας ΑΑΕ ΟΤΑ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID19.

Η Αναπτυξιακή  Πέλλας  Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝ.ΠΕ)  με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων της και την προστασία της δημόσιας υγείας λαμβάνει τα παρακάτω έκτακτα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19.

Παρ 04, Σεπτέμβριος, 2020

AnpeLogoNEW 116X75Στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 19: «TΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ με ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/ LEADER) του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2014-2020, για ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

Δευ 31, Αύγουστος, 2020

Η Χρήση Μάσκας είναι ΥποχρεωτικήΠρόσκληση για τη υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των Τελικών Δικαιούχων Ιδιωτικών έργων

Δευ 31, Αύγουστος, 2020

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αποφασίζει την ένταξη των πράξεων με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στις Δράσεις : 19.2.2 «Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους» και 19.2.3 «Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής», του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη

Τρί 25, Αύγουστος, 2020

Γ.Σ maskΠρόσκληση της εταιρείας "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.)" σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 18:30, αίθουσα Πολιτιστικού Κέντρου του Δ. Έδεσσας.

Τρί 19, Μάιος, 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2 - ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)      
μετα την μεταφορά πόρων εντός θεματικών κατευθύνσεων και υπερδέσμευση 10% της πρόσκλησης (Απόφ. ΕΔΠ Νο 19/18-05-2020)