Έκθεση Τεκμηρίωσης Τηλεργασίας λόγω COVID-19

18/11/2020

Έκθεση τεκμηρίωσης λειτουργίας επιχείρησης με απασχολούμενο προσωπικό στα γραφεία την εταιρίας και σε τηλεργασία για το χρονικό διάστημα 02-30/11-2020  

Επισυναπτόμενα Αρχεία