Τελευταία Νέα

ΑΝ.ΠΕ. Ενδιάμεσος Φορέας ΕΚΤ

OrizontiaEkthesiEKT_small

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 - Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΝΠΕ01

«Δημιουργία και ενίσχυση προσόντων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας - αυτοαπασχόλησης σε ανέργους στους τομείς της αγροδιατροφής και των ειδικών μορφών τουρισμού.»