ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν

 • Ελληνικό δίκτυο LEADER (συμμετοχή στην πενταμελή συντονιστική επιτροπή)

 • Δίκτυο EGLEI- Ευρωπαϊκό δίκτυο για την κατάρτιση και την απασχόληση

 • Ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο LEADERNET I (1992-95) - Συντονισμός Ελληνικών Ομάδων

 • Ηλεκτρονικό δίκτυο Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αγροτικής Ανάπτυξης  LEADER II

 • Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών ( HEL.A.D.A.) - Ιδρυτικό μέλος

 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΔΚΕΤΑ

 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΚΑΒΕΠ

 • Τοπικό Σύμφωνο Αειφορίας (ΤΣΑ)

 • Δίκτυο STEPFOR+

 • ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ AE

 • Μέλος Κοινοπραξίας Αναπτυξιακών Εταιρειών Κεντρικής  Μακεδονίας

 

  Π Α Ρ Ο Ν 

 • HELLADA (Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών)

 • Ελληνικό δίκτυο LEADER

 • ELARD