Πρόσκληση για τη υπογραφή συμβάσεων. Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER (ΠΑΑ 2014 – 2020)

31/08/2020

Η Χρήση Μάσκας είναι ΥποχρεωτικήΠρόσκληση για τη υπογραφή συμβάσεων μεταξύ των Τελικών Δικαιούχων Ιδιωτικών έργων και της Αναπτυξιακής Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Πέλλας - Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ για τα Ιδιωτικά έργα.

Σχετικά: Απόφαση Ένταξης Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER (ΠΑΑ 2014 – 2020)
Επισυναπτόμενα Αρχεία