Τοπικό Πρόγραμμα CLLD

Σύντομη περιγραφή τοπικού προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER για το Νομό Πέλλας

Βάσει της υπ.αριθμ. 3206/12.12.2016 στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER κατανεμήθηκε το ποσό των 7.050.000,00 € ως Δημόσια Δαπάνη.

Περιοχή εφαρμογής: Το σύνολο των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων των Δήμων Αλμωπίας και Σκύδρας, ενώ από τους Δήμους Πέλλας και Έδεσσας εξαιρούνται οι Δημοτικές Κοινότητες Γιαννιτσών και Έδεσσας αντίστοιχα οι οποίες έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους.

Ο συνολικός πληθυσμός: 88.661 κάτοικοι

Η συνολική έκταση: 2.279,843 km2

Η αναλυτική περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος βρίσκεται εδώ

clld map

Οι κατηγορίες δράσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν:


Οι κατηγορίες δράσεων δημοσίου χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος που υλοποιούνται μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 αφορούν: