ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

5.3 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ολοκλήρωσε τη διαδικασία συμβουλευτικής ανέργων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας στο Δήμο Έδεσσας», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.3 «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 005.

 Οι διαδικασίες περιλάμβαναν την συμβουλευτική υποστήριξη 55 ανέργων σε 936 αριθμό συνεδριών που υλοποιήθηκε με στόχο της απορρόφησής τους στην τοπική αγορά εργασίας. Κάθε ωφελούμενος συμμετείχε σε 12 ατομικές και 4 ομαδικές συνεδρίες.

Στόχος της συμβουλευτικής ήταν η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου ώστε να αναπτύξει τις επαγγελματικές και κοινωνικές δεξιότητές του για την επανένταξή του στην οικονομική ζωή. Η διαδικασία αυτή μπόρεσε  να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αυτοεκτίμησης του ωφελούμενου, στη διαμόρφωση του επαγγελματικού του προφίλ, την ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων του και ενίσχυση του προσωπικού του μηχανισμού διεκδίκησης θέσης εργασίας (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προσωπική συνέντευξη κ.λ.π.).

Το πρόγραμμα προχώρησε  στην διαδικασία της σύζευξης ανέργων και εργοδοτών

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 97.152,00€

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr