ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

5.3 ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ- ΔΙΚΤΥΩΣΗ

     Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) στο πλαίσιο της Δράσης Δικτύωσης του Σχεδίου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ανεργίας στο Δήμο Έδεσσας», που χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Μέτρο 5.3 "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης" (συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από εθνικούς πόρους).

Το έργο  περιλαμβάνει:

   Α) Ενημέρωση  124 επιχειρήσεων των Δήμων Έδεσσας κ Σκύδρας οι οποίες απαντούσαν στις επιθυμίες των ανέργων.

   Β) Προσωπική ενημέρωση σε  62 επιχειρήσεις μετά από τηλεφωνικό ραντεβού με τους υπευθύνους τις επιχειρήσεις για την επεξήγηση περισσότερων πληροφοριών και την παραλαβή φακέλου ο οποίος περιείχε ενημερωτικά έντυπα  για το πρόγραμμα καθώς και την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

    Γ) Συναντήσεις με ανέργους με σκοπό τη διερεύνηση αναγκών του κάθε εργαζόμενου για τη εύρεση κατάλληλης επαγγελματικής θέσης με τις κατάλληλες προϋποθέσεις

   Δ) Τηλεφωνικές επαφές με όλους τους ανέργους για την ενημέρωση τους σχετικά με θέσεις εργασίας που προέκυπταν καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας .

   Από  την έρευνα αγοράς σε ένα δείγμα 124 μεγάλων επιχειρήσεων στους Δήμους Έδεσσας και Σκύδρας συνεπάγεται  ότι η ανάγκη της αγοράς είναι εύρεση  ανειδίκευτου αλλά και ειδικευμένου προσωπικού σε τεχνικές εργασίες και όχι άτομα σε διοικητικές θέσεις.

Ακόμη και όταν υπήρχαν προτάσεις για  διοικητικές θέσεις δεν υπήρχαν άτομα από το πρόγραμμα με τα κατάλληλα προσόντα. 

   Επιπλέον ο λόγος που ο αριθμός των επιχειρήσεων που ενημερώθηκαν  είναι στους 124 και όχι μεγαλύτερος είναι γιατί έγινε επιλογή επιχειρήσεων. Οι άνεργοι του προγράμματος δεν επιθυμούσαν να εργαστούν σε μικρές επιχειρήσεις π.χ. σαν πωλητές. Οπότε ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων των Δήμων τέθηκε εκτός προγράμματος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25.000,00€ 

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr