ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 25/10/1989 με έναρξη δραστηριοτήτων στις 05/12/1989 με επωνυμία

«Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Καμάκτσαλαν –Βεγορίτιδος» (25/10/1989-20/08/1995)

 «Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε.»                                                      (21/08/1995-27/06/2007)

«Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»     (28/06/2007-        σήμερα)                                                              

Kαταστατικά:

1.             Νο 1467/25.10.1989 (σύσταση εταιρείας)

2.             Νο 1908/19.02.1990 (α΄ τροποποίηση. Άρθρων 1 παρ. 2,6 παρ. 1 & 7)

3.             Νο 3462/12.09.1990 (β΄ τροποποίηση. Άρθρο 6 παρ. 8)

4.             Νο 985/06.06.2002 (γ΄ τροποποίηση. Άρθρο 10,15 παρ. 2,6 παρ. 1 &7)

5.             Κωδικοποιημένο Καταστατικό 4014/28.06.2007

 

ΦΕΚ

1.     Νο 3984/21.11.1989 (σύσταση εταιρείας)

2.     Νο 4887/21.08.1995 (αλλαγή επωνυμίας)

3.     Νο 4920/21.08.1995 ((πιστοποίηση α΄ αύξησης ΜΚ)

4.     Νο 1044/23.11.2001 (ανακοίνωση β΄ αύξησης  ΜΚ)

5.     Νο 4886/16.06.2002 (πιστοποίηση καταβολής  β΄ αύξησης ΜΚ)

6.     No 5254/19.11.2002 (δ΄ τροποποίηση Καταστατικού)

7.     No 3624/14.05.2003 (ανακοίνωση γ΄ αύξησης ΜΚ)

8.     No 10831/13.10.2003 (πιστοποίηση καταβολής γ΄ αύξησης ΜΚ)

9.     Νο 4802/15.06.2007 (σύνθεση μελών Δ.Σ.)

 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

      ΕΠΩΝΥΜΙΑ:                ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

      ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:     ΑΝ.ΠΕ.

      ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:        Ν.Π.Ι.Δ

 

          Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 352.160,00 €              ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2039 (50 ΕΤΗ)

                       

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr