ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ:

«Περιφερειακό Δίκτυο για τη Διαφορετικότητα και την Ισότητα»

Η «Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ», σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης, την Πιερική Αναπτυξιακή, το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – ΕΡΓΑΝΗ και την Οικοκοινωνία – Πρωτοβουλία Πολιτών για την Κοινωνική Κατοικία, ανακοινώνουν την έναρξη σχεδίου δράσης Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) με τίτλο «Περιφερειακό Δίκτυο για τη Διαφορετικότητα και την Ισότητα», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 2.1 «Παροχή Συμβουλευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών».

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 559 άτομα - μέλη των εξής ευπαθών κοινωνικών ομάδων:

  • Παλιννοστούντες και παλιννοστούσες
  • Μετανάστες και μετανάστριες
  • Ειδικές πολιτισμικές ομάδες (Τσιγγάνοι και Τσιγγάνες)
  • Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
  • Γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
  • Γυναίκες που ζουν στην ύπαιθρο, είναι μακροχρόνια άνεργες και διαθέτουν πολύ χαμηλά προσόντα (απόφοιτες βασικής εκπαίδευσης)
  • Μακροχρόνια άνεργοι και άνεργες άνω των 45 ετών

 

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, στοχεύει στην προσέλκυση ατόμων που ανήκουν στις παραπάνω κοινωνικές ομάδες, τη συνεργασία μαζί τους σε ατομικό και ομαδικό  επίπεδο, έτσι ώστε μέσα από τις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και δράσεις ενδυνάμωσης - εμψύχωσης, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την καλύτερη διαχείριση του εαυτού τους και του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται, αλλά και στη διαμόρφωση συνθηκών που θα οδηγήσουν στην εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωσή τους.

 

Κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα συμβουλευτικής, οι ωφελούμενοι/ ες, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δωρεάν τις εξής υπηρεσίες:

§  Επίλυση πρακτικών ζητημάτων που αφορούν σε συνολικές διαδικασίες (νομιμοποίησης, επίλυσης διοικητικών θεμάτων κ.α.), της κάθε πληθυσμιακής ομάδας

§  Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων (δεξιοτήτων αυτεπίγνωσης, αυτοδιαχείριση, κοινωνική επίγνωση, διαχείριση σχέσεων κ.α.)

§  Ανάπτυξη και ενίσχυση επαγγελματικών δεξιοτήτων και προώθηση σε προγράμματα κατάρτισης ή προκατάρτισης

§  Συμβουλευτική υποστήριξη στις τεχνικές ανεύρεσης εργασίας

§  Υποστήριξη για την εξεύρεση εργασίας

§  Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας (Κατάστρωση Επιχειρηματικού Σχεδίου)

§  Διαρκής ενημέρωση - πληροφόρηση των ενταγμένων ωφελούμενων για τις υπηρεσίες  σχετικές με θέματα υγείας- πρόνοιας, εργασίας κ.λ.π

§  Η ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση, ενθάρρυνση, και ενεργητική συμμετοχή των ωφελουμένων για την άμβλυνση των κοινωνικών εντάσεων ή προβλημάτων που αφορούν στα φαινόμενα του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού

§  Την κινητοποίηση των ωφελουμένων για συμμετοχή στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή διατηρώντας την ιδιαίτερη πολιτισμική τους ταυτότητα

§  Νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση

§  Διαρκής παρακολούθηση των ωφελουμένων τόσο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσο και μετά τη λήξη του

Το πρόγραμμα παροχής Σ.Υ.Υ. απευθύνεται σε άνεργους και άνεργες - μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων που μένουν μόνιμα στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Πέλλας και πιο συγκεκριμένα στις ακόλουθες περιοχές:

Νομός Θεσσαλονίκης

·         Πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης

·         Οι Δήμοι Αγίου Αθανασίου, Αξιού, Εχεδώρου, Καλλιθέας, Κουφαλίων, Χαλάστρας και Χαλκηδόνας

·         Οι Δήμοι Αγίου Γεωργίου, Απολλωνίας, Ασσήρου, Βερτίσκου, Εγνατίας, Καλλινδόιων, Κορώνεια, Λαγκαδά, Λαχανά, Μυγδονίας και Σοχού

Νομός Πιερίας

·         Όλοι οι Δήμοι του Νομού

Νομός Πέλλας

·         Όλοι οι Δήμοι του Νομού

 

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αιτημάτων και των αναγκών των ωφελούμενων του προγράμματος, θα απασχοληθούν σε αυτό εξειδικευμένα στελέχη παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών διαφορετικών ειδικοτήτων (κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, δικηγόροι, οικονομολόγοι), οι οποίοι διαθέτουν σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, όσο και σε άλλες δραστηριότητες όπως συνοδεία ωφελουμένων σε εργασιακούς φορείς, παροχή υποστηρικτικής βοήθειας σε μέλη οικογενειών των ωφελουμένων κλπ.

 

Το σχέδιο δράσης για το Νομό Πέλλας περιλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 72 άτομα – μέλη των εξής ευπαθών κοινωνικά ομάδων:

1. Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (38)

2. Μακροχρόνια άνεργοι/ες άνω των 45 ετών (34)

 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 54.912,00€

 

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr