ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ NOW II

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Ε.Ε που στοχεύει μέσα από:

  • Την προώθηση της κοινωνικής ενότητας και την απόδοση ίσων ευκαιριών
  • Τη βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας
  • Στην ενίσχυση ομάδων οι οποίες αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες στην αγορά εργασίας

’ξονας NOW-αφορά στην υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης :

Αφορά στην υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης και έχει ως κεντρικό στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες μέσα από ενισχύσεις για κατάρτιση των γυναικών, τον προσανατολισμό τους σε δραστηριότητες με ευνοϊκές μελλοντικές προοπτικές και την ενίσχυση των γυναικείων πρωτοβουλιών με ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Επιχειρησιακό σχέδιο ΕΛΠΙΔΑ ΙΙ (1998-1999) 

Υλοποιήθηκε από συνεργασία τοπικών φορέων με συντονιστή τον Δήμο Έδεσσας

Συμμετοχή ΑΝ.ΠΕ Α.Ε : Αναβάθμιση του υφιστάμενου Πολύκεντρου στήριξης της γυναικείας απασχόλησης και ενίσχυση των λειτουργιών του διαμέσου διακρατικής συνεργασίας

Οργάνωση και λειτουργία ομίλου γυναικείων επιχειρήσεων στο χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού

Μελέτη αξιολόγησης προτύπων καλής πρακτικής

Ανάπτυξη οδηγού διασύνδεσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και των τοπικών δομών σε γυναίκες που αναλαμβάνουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 236.244,00€

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr