ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ NOW I

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα της Ε.Ε του οποίου η υλοποίηση άρχισε το 1994 και στοχεύει μέσα από:

  • Την προώθηση της κοινωνικής ενότητας και την απόδοση ίσων ευκαιριών
  • Τη βελτίωση των ατομικών δεξιοτήτων και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
  • Τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας
  • Στην ενίσχυση ομάδων οι οποίες αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες στην αγορά εργασίας

’ξονας NOW-αφορά στην υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης:

Αφορά στην υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης και έχει ως κεντρικό στόχο την προώθηση των ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες μέσα από ενισχύσεις για κατάρτιση των γυναικών, τον προσανατολισμό τους σε δραστηριότητες με ευνοϊκές μελλοντικές προοπτικές και την ενίσχυση των γυναικείων πρωτοβουλιών με ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

 

Επιχειρησιακό σχέδιο: ΕΛΠΙΔΑ-Για την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης στο Ν.Πέλλας (1994-1998) Υλοποιήθηκε από συνεργασία τοπικών φορέων με συντονιστή το Δήμο Έδεσσας

Συμμετοχή ΑΝ.ΠΕ Α.Ε: Εκπόνηση απογραφικής μελέτης

Σύνδεση φορέων, υπηρεσιών-βάση δεδομένων

Ενημέρωση-πληροφόρηση-δημοσιοποίηση

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.942,00€

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr