ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

LIFE + 
Nature and Biodiversity
Environmental Policy and Governance
Information and Communication

Proposal acronym: BioHaltAgras

FORM FA

Proposal acronym:        BioHaltAgras

Budget breakdown categories

Total cost in €

Eligible Cost in €

% of total eligible costs

1. Personnel

293.000

36,63%

2. Travel and subsistence

55.000

6,88%

3. External assistance

274.000

34,25%

4. Durable goods

Infrastructure

0

0

0,00%

Equipment

98.000

98.000

12,25%

Prototype

0

0

0,00%

5. Land purchase / long-term lease

18.000

2,25%

6. Consumables

56.000

7,00%

7. Other Costs

6.000

0,75%

8. Overheads

0

0,00%

TOTAL

800.000

800.000

100%

   

#ΑΝΑΦ!

 

Contribution breakdown

In €

% of TOTAL

% total eligible costs

Requested Community contribution

400.000

50,00%

50,00%

Coordinating Beneficiary's contribution

186.000

23,25%

 

Associated Beneficiaries' contribution

214.000

26,75%

Co-financers contribution

0

0,00%

TOTAL

800.000

100,00%

 

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr