ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER

Η κοινοτική πρωτοβουλία LEADER έχει ως στόχο την τοπική αγροτική ανάπτυξη, με έμφαση στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές μέσα από την υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων τοπικής ανάπτυξης. Ενθαρρύνει την ανάληψη καινοτόμων και επιδεικτικών ενεργειών από τοπικούς φορείς και πρόσωπα, δημόσια και ιδιωτικά, σε όλο το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο.

Παράλληλα ενισχύει και στηρίζει τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με στόχο την αξιοποίηση εμπειριών που αποκτήθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας ή της Κοινότητας.

Σημαντικές παράμετροι για την LEADER είναι η καινοτομία και η επιδεικτικότατα των προτεινόμενων δράσεων για την περιοχή παρέμβασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

 • Στην ενίσχυση προληπτικών μέτρων για τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.)
 • Στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στον αγροτικό τομέα.
 • Στην παροχή   υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες των περιοχών παρέμβασης.
 • Στο σχεδιασμό και εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον αγροτικό χώρο.
 • Στην ανάληψη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον αγροτικό χώρο για την ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
 • Στην ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού στις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις και στην ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών.

Επιχειρησιακό σχέδιο LEADER II (Υλοποιήθηκε /1996-2000)

Προϋπολογισμός:

9.032.291,00€

Δημόσια Δαπάνη:

6.011.265,00€

Αριθμός δράσεων:

77

Περιοχή αναφοράς:

Ν.Πέλλας

Προϋπολογισμός ΑΝ.ΠΕ:

1.026.882,00€

Συμμετοχή ΑΝ.ΠΕ.:

 • Σύνταξη και υποβολή πρότασης για το Νομό Πέλλας
 • Επιλογή δικαιούχων
 • Διαχείριιση προγράμματος
 • Υλοποίηση μελετών

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr