ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

5.3 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Για τη δράση στήριξης των γυναικείων συνεταιρισμών και των γυναικών επιχειρηματιών της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας που  υλοποιήσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ. σε συνεργασία με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΝΗ και 20 άλλους φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Σχέδιο Δράσης ‘Γυναικεία Δυναμική’ (Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών, μέτρο 5.3 του Ε.Π. Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση).

Η στήριξη των γυναικείων συνεταιρισμών και των γυναικών επιχειρηματιών  αφορούσε στην ανάπτυξη και την βελτίωσή τους μέσα από ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Οι γυναικείοι  συνεταιρισμοί και οι γυναίκες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που αφορούν στις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν κατά την άσκηση της επιχειρηματική τους δραστηριότητας αλλά και τις δυνατότητες ανάπτυξης που υπήρχουν έτσι ώστε να οργανωθούν δράσεις επιμόρφωσης και προβολής ή προώθησης που από τη μια θα αντιμετώπιζαν τις δυσκολίες αυτές και από την άλλη θα εκμεταλλεύονταν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες.   

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.000,00€

 

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr