ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001:2000

Mε στόχο την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας της,  η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  ανέπτυξε και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας  ISO 9001 : 2000.

Στόχοι της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας  είναι:

 1. Η τήρηση του νομοθετικό πλαισίου που άπτεται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
 2. Η ανάπτυξη και  διατήρηση άριστης υλικοτεχνική υποδομή και υψηλού επιπέδου στελεχιακού  δυναμικού.
 3. Η εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών της και η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αύξηση της ικανοποίησης τους.
 4. Η παρακολούθηση και, όπου είναι αναγκαίο, η διόρθωση της πορείας της εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων / δεικτών.

 

Η πιστοποίηση της εταιρείας έχει γίνει από το φορέα TUV HELLAS με Α.Μ.Π. 041080132

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ

 

  Π Α Ρ Ε Λ Θ Ο Ν

 • Ελληνικό δίκτυο LEADER (συμμετοχή στην πενταμελή συντονιστική επιτροπή)

 • Δίκτυο EGLEI- Ευρωπαϊκό δίκτυο για την κατάρτιση και την απασχόληση

 • Ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο LEADERNET I (1992-95) - Συντονισμός Ελληνικών Ομάδων

 • Ηλεκτρονικό δίκτυο Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αγροτικής Ανάπτυξης  LEADER II

 • Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών ( HEL.A.D.A.) - Ιδρυτικό μέλος

 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΔΚΕΤΑ

 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΤΑΚΑΒΕΠ

 

  Π Α Ρ Ο Ν 

 • Τοπικό Σύμφωνο Αειφορίας (ΤΣΑ)

 • HELLADA (Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών)

 • Δίκτυο STEPFOR+

 • Ελληνικό δίκτυο LEADER

 • HELARD

 • ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ AE

 • Μέλος Κοινοπραξίας Αναπτυξιακών Εταιρειών Κεντρικής  Μακεδονίας
   

 

 

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr