ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας (Ε.Π.Β.)

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στα πλαίσια του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.) στους χώρους της Βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών, με στόχο την ανάπτυξή τους και την απόκτηση διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Επιχειρησιακό Σχέδιο:

Ίδρυση Γραφείων Βιομηχανικής Αλλαγής (1998-2000)

Το σχέδιο υλοποιείται από την ΑΝ.ΠΕ.

Προϋπολογισμός : 733.676,00€

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr