ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Π.Τ.Α.)

Το Ε.Α.Π.Τ.Α. είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στοχεύει:

Στην ενίσχυση της αποκέντρωσης με την ίδρυση του θεσμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τον εξοπλισμό της με τα απαραίτητα μέσα.

Στην ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με διεύρυνση του ρόλου της στον προγραμματισμό και την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης.

Στην αναβάθμιση της Περιφέρειας, η οποία αποτελεί το επίπεδο συντονισμού προγραμματικών επιλογών, σχεδίων και προγραμμάτων προερχομένων τόσο από το κράτος όσο και την αυτοδιοίκηση.

Ε.Α.Π.Τ.Α. Ι (υλοποιήθηκε / 1989-1993)

Προϋπολογισμός ΑΝ.ΠΕ.

296.992,00€

Συμμετοχή ΑΝ.ΠΕ.

  • Τουριστική ανάπτυξη Καϊμάκτσαλαν

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr