ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

      Κυρίαρχο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων

       Η εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο

       εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση

       Η σημερινή σύνθεση του Δ.Σ. της εταιρείας (01/08/2017 έως 30/06/2021) είναι η εξής:

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr