ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

Κοινοτική Πρωτοβουλία ADAPT

 

Η Κοινοτική πρωτοβουλία ADAPT αφορά στην προσαρμογή ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων στη βιομηχανική αλλαγή που συντελείται στο χώρο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.

Στόχοι της πρωτοβουλίας είναι:

  • Η γρήγορη προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στη βιομηχανική αλλαγή

  • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, των υπηρεσιών και του εμπορίου

  • Η ενίσχυση της εξειδίκευσης και η άμεση ανταπόκριση στις αλλαγές έτσι ώστε να προληφθεί η ανεργία

  • Η αύξηση νέων επαγγελμάτων και δραστηριοτήτων ιδιαίτερα μεταξύ των ΜΜΕ.

 

Επιχειρησιακό σχέδιο «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για ποιοτικά και περιβαλλοντικά συστήματα διοίκησης στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων» (1996-1998) Υλοποιήθηκε από το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Πέλλας , την ΑΝ.ΠΕ ΑΕ και το ΚΕΚ Τεχνόπολις.

Συμμετοχή ΑΝ.ΠΕ ΑΕ :

 

  • Μελέτη του τομέα μεταποίησης τροφίμων σε θέματα εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών όσον αφορά την παρακολούθηση των αγορών και την διακίνηση των προϊόντων

 

  • Μελέτη για την εισαγωγή αυτοματισμών όσον αφορά την τυποποίηση και τη διασφάλιση ποιότητας

 

  • Συλλογή δεδομένων για τις ανάγκες κατάρτισης και τις ελλείψεις προσόντων στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων διατροφής.

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 214.233,00

 

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr