ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          Η ΕΤΑΙΡΙΑ           ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ           ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ          ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Αναζήτηση

 

 

 

6.11 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Δίκτυο ΑΝ.ΕΤ. Κ. Μακεδονίας στα πλαίσια του έργου «Οριζόντιες δράσεις στήριξης δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, διάχυσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού που κατοικούν στις περιοχές παρέμβασης Ο.Π.Α.Α.Χ. της Π.Κ.Μ.», στο πλαίσιο του Μέτρου 6.11. «Ειδικές Δράσεις Αγροτικής Ανάπτυξης-Ε.Κ.Τ.» Π.Ε.Π. Κ. Μακεδονίας 2000-2006, διοργάνωσε  ενημερωτικές εκδηλώσεις στον Ν. Πέλλας με θέμα:

Οργάνωση εκδηλώσεων ανά νομό με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών που περιλαμβάνουν :                         

 ● Τρεις συναντήσεις εργασίας, ανέργων, επιχειρήσεων και τοπικών φορέων (σχεδιασμός - οργάνωση και υλοποίηση των εκδηλώσεων – πρακτικά (Οργάνωση τριών συναντήσεων εργασίας, ανέργων, επιχειρήσεων και τοπικών φορέων και συντονισμό μιας συνάντησης εργασίας,ανέργων,επιχειρήσεωνκαιτοπικώνφορέων.)                                                                                                

   ● Τρεις επισκέψεις επιχειρήσεων σε άλλους νομούς της περιοχής παρέμβασης. Ανταλλαγές ενημέρωσης και αλληλογνωριμίας    ( Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραδοσιακών προϊόντων «Άγιος Αντώνιος» Δ.Δ. Βασιλικών / Άγιος Αντώνιος ,  Γυναικείος Αγροτικός Συνεταιρισμός «Γεύεσθαι» Ταξιάρχη Χολομώντα – Ν. Χαλκιδικής, Γυναικείος Βιοτεχνικός Αγροτικός Συνεταιρισμός «Άνω Ποροϊων» στο Ν. Σερρών.)

Ενημερωτικές εκδηλώσεις με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (πχ mentoring, κοινωνική οικονομία, ΕΣΠΑ κλπ που περιλαμβάνουν:

      ● Τρείς εκδηλώσεις με επιχειρήσεις και συμπλήρωση των ερωτηματολογίων(Διανομή ερωτηματολογίων  - συζήτηση)                                                                                                    ● Τρία εργαστήρια με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (ενδεικτικά αναφέρονται mentoring, κοινωνική οικονομία, ΕΣΠΑ κ.λ.π.) οι οποίες θα απαντούν στις καταγεγραμμένες ανάγκες των ανέργων και των επιχειρήσεων των περιοχών παρέμβασης (Διοργάνωση - ενημέρωση σε επιχειρήσεις σχετικά με θέματα mentoring - ΕΣΠΑ - Κοινωνική Οικονομία)

      Δικτύωση επιχειρήσεων με στόχο την ενημέρωση - εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέματα (πχ επιχειρηματικότητας, δικτύωσης, marketing κλπ) που περιλαμβάνουν :

  • Καταγραφή των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης του σχεδίου και ενημέρωση των επιχειρήσεων για τη δράση
  • Δύο  workshops με συγκεκριμένα θέματα (π.χ. επιχειρηματικότητας, δικτύωσης, marketing, κ.λ.π.)  Παρουσίαση  ενός  workshop και ενημέρωση επιχειρήσεων σχετικά με θέματα επιχειρηματικότητας-marketing-δικτύωσης
  • Κινητές μονάδες ενημέρωσης - πληροφόρησης, οι οποίες θα λειτουργούν σε κάθε δήμο της περιοχής παρέμβασης

        Ημέρες απασχόλησης για την ενημέρωση - κινητοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης - Επιμόρφωση στελεχών συμβουλευτικής σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνουν :

  • Τρία εργαστήρια ενημέρωσης και κινητοποίησης (ημέρες απασχόλησης) αγροτικού πληθυσμού υπαίθρου(  Συντονισμός ενημέρωσης και κινητοποίησης αγροτικού πληθυσμού υπαίθρου)
  • Συνδιοργάνωση με την ΑΝΕΘ και υλοποίηση 3 επιμορφωτικών κύκλων στελεχών σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης .(Επιμορφωτικοί κύκλοι στελεχών συμβουλευτικής σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας. )

          Ενημέρωση βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου απασχόλησης με στοιχεία επιχειρήσεων /ανέργων. Πιλοτική εφαρμογή σε κάθε νομό. που περιλαμβάνουν :

  • Καταχώρηση των στοιχείων στη βάση δεδομένων όλων των επιχειρήσεων - επενδυτών των ΟΠΑΑΧ και των ωφελουμένων που μέχρι στιγμή ολοκλήρωσαν τη συμβουλευτική από το ΕΚΤ

          Δημιουργία club ανέργων

  • Δώδεκα κύκλοι club ανέργων (κυρίως) γυναικών σε θέματα εργατικά , φορολογικά, τεχνολογικού εξοπλισμού και συγγραφής, συγγραφής βιογραφικών καθώς και  ομαδικής συμβουλευτικής, διαχείρισης άγχους, ανατροφής παιδιών και συμμετοχής σε ομάδες εργασίας με γυναίκες επιχειρηματίες

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ: 700.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΝ.ΠΕ              :   91.700€

Η παρούσα ιστοσελίδα σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από την Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΑΝΠΕ)

Copyright © 2010, Designed and Developed by ANΠΕ.

counter www.com2.gr